top of page

Var med och sätt press på de makthavare som kan ändra på det här! Med några få klick kan du komponera ihop ditt eget mejl genom verktyget Signby.me. 

 

Sätt press genom att skicka brevet här!       

Flag_of_Portugal.svg.png

Visste du att dina pensionspengar bidrar till att skada både människor och miljö?

 

Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar den största delen av svenskarnas pensionspengar, mer än 1500 miljarder.

 

Dessa fonder ska arbeta för långsiktigt hög avkastning men enligt lag också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar utveckling.

 

Ändå investerar AP-fonderna i företag som kränker mänskliga rättigheter. Många av dessa företag är några av världens värsta klimatbovar, vapentillverkare och gruvbolag.

Sjunde AP-fonden förvaltar den del av pensionen vi själva kan placera, premiepensionen, åt dem som inte gör ett aktivt val. Den ansvarar för nästan 750 miljarder kronor men har inga lagkrav om hållbarhet.  

Du som enskild individ kan inte välja vilka företag AP-fonderna köper aktier i.

VILL DU FÅ STOPP PÅ DETTA?

Om du vill kontakta oss mejla: alex@amazonwatch.se

LYSSNA på poddavsnitt: Vi Anmäler AP-fonderna

Vi Anmäler AP-fonderna till FN! Skriv på du också! (kort version)

Vi Anmäler AP-fonderna till FN! Skriv på du också! (kort version)

Play Video

Vill du läsa mer detaljer om vilka skador AP-fondernas investeringar gör läs mer nedan.

4mFörorenatVatten.jpg

AP2 investeringar i jordbruksmark driver på våldsam landgrabbing  och avskogning

 

I jakten på billig odlingsmark avskogas nu en av världens viktigaste ekosystem - Cerradon. De flesta känner till avskogningen av Amazonas men få känner till att Cerradon, Brasiliens andra största ekosystem och den savann i världen med mest biologisk mångfald, är minst lika drabbat.

 

Rätten till mat och försörjning är allvarligt hotad då människor fördrivs med våld för att lämna plats åt storskalig soja- och sockerrörsproduktion. I regionen Matopiba i Brasilien präglas utvecklingen av landgrabbing, spekulation och förfalskning av lagfarter, med hjälp av investeringar från Andra AP-fonden.

 

Småskaliga bönder, quilombolas (afrobrasilianska samhällen) och urfolk har bott här i generationer för att jaga, samla frukt och släppa djur på bete. Investeringarna slår ut lokalinvånarnas småjordbruk och hotar urfolkens hela existens.

 

Andra AP-fonden investerar över 8 miljarder kronor i jordbruksmark och 27 procent av marken finns i Brasilien, via fonderna TIAA-CREF Global Agriculture I och II (TCGA I och TCGA II).

 

Andra AP-fonden är en av de största ägarna. 

ap.jpg

AP-fondernas investeringar förvärrar våldsamma konflikter och klimatförändringar

 

AP-fonderna investerar i en rad företag och banker som är direkt kopplade till enorma fossilgasprojekt i Moçambique.

 

Redan innan de enorma gasfyndigheterna i havet utanför regionen Cabo Delgado börjat utvinnas har den lokala befolkningen drabbats hårt. I stället för att få jobb och del av de tänkta gasinkomsterna har fiskare och småbönder i denna eftersatta del av ett av världens fattigaste länder drivits bort från sina hem och mist sin försörjning.

 

I exploateringens spår har svåra väpnade konflikter blossat upp och förvärrats. Över 700 000 människor är på flykt i området och många har dödats. Om gasen utvinns kommer det att medföra oåterkalleliga skador på unik och känslig natur såsom korallrev, och medföra stora utsläpp av växthusgaser som driver på den globala uppvärmningen.

 

Moçambique är redan ett av de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. 

Följande organisationer och individer står bakom anmälan:
 

Afrikagrupperna

Amazon Watch Sverige

Emmaus Stockholm

FIAN Sverige

Föreningen Fossilfria pensioner

Gudrun Schyman, klimatnätverket Fria Pensionärer

Jordens Vänner

KG Hammar

Klimataktion

Kristna Freds

Latinamerikagrupperna

Parul Sharma, människorättsjurist

PeaceWorks

Svalorna Indien Bangladesh

Institutet för nerväxtstudier

Mama Killa

Community for Justice

A Non Smoking Generation

Trustbrand Watch Sweden

Fältbiologerna

Klimatriksdagen, Jonas Bane Ordförande

Skiftet

BlackRock+Sign+SF+Amazon.jpg

BlackRock är en av de värsta

 

BlackRock är världens största investerare i klimatkaos, ändå tycker AP-fonderna att våra pensioner hör hemma hos denna kapitalförvaltare.

 

BlackRock understödjer fossilbränsleindustrin med miljardbelopp och investerar dessutom i bolag som skövlar Amazonas regnskog och kränker urfolks rättigheter.

 

Dessa bolag förstör och förgiftar urfolksmark med gruvverksamhet och bakom nästan varje företag som skövlar skog för vinst finns BlackRock som finansiär.

kött logo.jpg

JBS främjar boskapstvätt

 

JBS är ett brasilianskt bolag och är en av världens största exportörer av kött med försäljning i mer än 150 länder. JBS har enligt flera myndigheter och civilsamhällesrapporter gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och kränkningar av urfolks rättigheter. Genom att inte utföra tillräckliga kontroller av sin leverantörskedja främjar de så kallad boskapstvätt, alltså när ett djur som betat på illegalt avskogad mark, eller inom ett urfolks territorium, flyttas till en legal gård innan den slutligen flyttas till JBS.

 

Första och Andra AP-fonden har innehav i JBS till ett värde av 50 miljoner svenska kronor.

 

Det innebär att våra pensionspengar främjar både illegal avskogning i Amazonas och kränkningar mot urfolks rättigheter.

_MG_5001.jpg

Chevrons miljöbrott i Ecuador

 

Under den period som Texaco (som slogs ihop med Chevron år 2001) har borrat olja i ecuadorianska Amazonas (1964-1990) har de medvetet dumpat mer än 59 miljarder liter av giftigt avfall, spillt ca 62 miljoner liter råolja och lämnat farligt avfall i hundratals öppna gropar utgrävda i Amazonas.

 

För att spara pengar valde företaget att använda föråldrade miljöåtgärder som inte levde upp till industrins standarder och var olagliga både i Ecuador och i USA.

Följden av detta blev en av de värsta miljökatastrofer någonsin. Chevron har aldrig städat upp efter sig och det giftiga avfallet fortsätter än idag att förorena Amazonas ekosystem.

 

Förorening av jord och grundvatten har lett till att urfolk drabbats av mun, mage - och livmoderhalscancer, men även missfall och missbildningar. Företaget utförde aldrig en enda hälso- eller miljöutvärdering under hela dess tid som verksam i Ecuador, och domstolsexperter uppskattade att ca 1041 dödsfall av cancer har orsakats av oljeföroreningen.

 

Urfolksgrupperna på den mark som Texaco/Chevron verkade på har förlorat 95% av deras förfäders mark på grund av oljeverksamheten. Fem urfolksgrupper har fått betydligt försämrade livsstilar och en grupp, Tetetes, har försvunnit helt.

 

Sjunde AP fonden har investeringar i Chevron.

About & Subscribe
bottom of page